Veldkaatsen

Sinds 2003 geeft Stichting Score kaatstrainingen aan kaatsers. Stichting Score heeft als doelstelling kaatsers plezier te laten beleven aan hun sport en ze zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Wat houdt kaatstraining bij Stichting Score in:

  • Per seizoen worden er vijfentwintig trainingen gegeven door gediplomeerde trainers. Er wordt in kleine groepen getraind zodat iedereen maximale aandacht krijgt. Een training duurt anderhalf uur.
  • Trainingen zijn van maart tot september
  • Trainingskamp in april van twee dagen
  • Iedere kaatser ontvangt een trainingsoutfit
  • Een Ouder-kind kaatspartij
  • Einde kaatsseizoen een slotwedstrijd voor alle jeugdleden van Score

Trainingen

Score geeft kaatstraining aan welpen, pupillen, schooljeugd,  jongens / meisjes en junioren / senioren.
De trainingen voor junioren / senioren starten vanaf januari tot en met september.
De trainingen  voor alle jeugdkaatsers starten in maart in de sporthal en vanaf april op het veld tot september.

De kaatstrainingen worden verzorgd in:
Morra (jeugdkaatsers)
Dronrijp (jeugdkaatsers)
Franeker (jeugdkaatsers / junioren / senioren)

Daarnaast geeft Stichting Score ook kaatstraining aan de jeugdkaatsers in Exmorra en Raerd. Deze trainingen zijn op woensdagmiddag in de maanden april tot en met juni.

Trainers

De trainers bij Score voor het kaatsseizoen 2020 zijn:
Jan Willem van Beem
Hielke Beijering
Sip Jaap Bos
Remmelt Bouma
Lolke Dijkstra
Marco de Groot
Kevin Jordi Hiemstra
Ype Hiemstra
Johan Koster
Rutmer van der Meer
Mark Minnesma
Simon Minnesma
Boele Terpstra
Corné Tuinenga
Ilse Tuinenga
Tamme Visser
Marrit Zeinstra

Informatie en aanmelding

Lijkt het je leuk om kaatstraining bij Stichting Score te volgen? Wij nodigen je graag uit om bij Stichting Score te komen trainen.
Voor meer informatie of aanmelding kun je een mail sturen naar: info@stichtingscore.nl