Veldkaatsen

Sinds 2003 geeft Score kaatstrainingen aan kaatsers. Score heeft als doelstelling kaatsers plezier te laten beleven aan hun sport en ze zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Wat houdt kaatstraining bij Score in:

 • Per seizoen worden er vijfentwintig trainingen gegeven door gediplomeerde trainers. Er wordt in kleine groepen getraind zodat iedereen maximale aandacht krijgt. Een training duurt anderhalf uur.
 • Trainingen zijn van maart tot september
 • Trainingsdagen in april
 • Iedere kaatser ontvangt een trainingsoutfit (shirt, sweater, trainingsbroek en korte broek)
 • Een Ouder-kind kaatspartij voor welpen en pupillen
 • Einde kaatsseizoen een slotwedstrijd voor alle jeugdleden van Score

Trainingen

Score geeft kaatstraining aan kabouters, welpen, pupillen, schooljeugd,  jongens / meisjes en junioren / senioren. De trainingen voor junioren / senioren starten vanaf februari tot en met september.
De trainingen  voor alle jeugdkaatsers starten in maart in de sporthal en vanaf april op het veld tot september.

De kaatstrainingen worden verzorgd in:
Morra (jeugdkaatsers)
Dronrijp/Menaldum (jeugdkaatsers)
Franeker (jeugdkaatsers / junioren / senioren)

Daarnaast geeft Score ook kaatstraining aan de jeugdkaatsers in Tjerkwerd, Exmorra, Hijum-Finkum, Raerd en Minnertsga. Deze trainingen zijn op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagmiddag in de maanden april tot en met de zomervakantie.

Het trainingspakket in Tjerkwerd, Exmorra, Hijum-Finkum, Raerd en Minnerstga ziet er als volgt uit:

 • Veertien trainingen; deze worden gegeven door gediplomeerde trainers
 • Trainingen zijn van april tot en met de zomervakantie
 • Trainingen duren een uur
 • Iedere kaatser ontvangt een trainingsshirt, trainingstrui en korte broek
 • Laatste kaatstraining wordt een slotwedstrijd georganiseerd

Overzicht veldtrainingen 2023

Maandagmiddag Tjerkwerd: Kabouters, Welpen, Pupillen en Schooljeugd
Maandagmiddag Exmorra: Kabouters en Welpen
Maandagavond Franeker: Pupillenjongens, Schooljongens, Jongens en Meisjes
Dinsdagmiddag Hijum: Kabouters, Welpen, Pupillen, Schooljeugd
Dinsdagavond Franeker: Junioren/Senioren Dames en Heren
Dinsdagavond Morra: Welpen, Pupillen, Schooljeugd, Jongens en Meisjes
Woensdagmiddag/avond Raerd: Kabouters, Welpen, Pupillen, Schooljeugd, Jongens en Meisjes
Woensdagavond Franeker: Jongens, Meisjes en Junioren/Senioren Heren
Donderdagmiddag Minnertsga: Kabouters , Welpen en Pupillen
Donderdagavond Franeker: Welpenmeisjes, Pupillenmeisjes en Schoolmeisjes
Donderdagavond Franeker: Junioren/Senioren Dames en Heren
Vrijdagmiddag Dronrijp/Menaldum: Kabouters, Welpen, Pupillenjongens en Schooljongens

Trainers

De trainers bij Score voor het kaatsseizoen 2023 zijn:
Jan Willem van Beem
Jorn Lars van Beem
Sip Jaap Bos
Remmelt Bouma
Tom Cats
Martzen Deinum
Lolke Dijkstra
Marco de Groot
Kevin Jordi Hiemstra
Johan Koster
Steven Koster
Rutmer van der Meer
Hielke Miedema
Mark Minnesma
Simon Minnesma
Boele Terpstra
Hendrik Tolsma
Ilse Tuinenga
Tamme Visser
Marrit Zeinstra

Informatie en aanmelding

Lijkt het je leuk om kaatstraining bij Score te volgen? Wij nodigen je graag uit om bij Score te komen trainen. Voor meer informatie of aanmelding kun je een mail sturen naar: info@stichtingscore.nl

Wie weet zien we elkaar op het kaatsveld!