Sponsoren

Bekijk hier het overzicht van alle sponsoren.

Sponsoren Score 2021

Aannemingsbedrijf Kramer, Metslawier
Afûk, Leeuwarden
AJT Services, Metslawier
Alphatrots, Sneek
Andringastate Uitvaartcentrum, Marsum
A. Schaap Schilders, Metslawier
Autobedrijf Jentje Zantema, Joure
Autoland van den Brug, Drachten
Autoschade Posthuma, Leeuwarden
Bakkerij van der Kloet, Franeker, Dronrijp, Sint Annaparochie, Leeuwarden
Ben’s Hypotheekhuis, Leeuwarden
Beimers Interieurbouw, Oude Bildtzijl
Bestratingsbedrijf Jan Visser, Hantum
Beton Boor Bedrijf, Oosternijkerk
Bloemkwekerij Keegstra, Nes
Borduurcentrum MRB Embroidery Services Nederland, Sneek
Botma Bouwbedrijf en Betonafwerking B.V., Ferwert
Bouwbedrijf Holwerda, Oosternijkerk
Braaksma Installaties, Ferwert
Brandsma Offset, Ferwert
BronSnijder, Stiens
Deckx Products, Bolsward
De Haan Reclame, Stiens
De Heeren Reklame, Heerenveen
Dekema, Anjum
De Vries Hallum Holding B.V., Hallum
De Wolk Glas, Bolsward
De Zwanenkap Groepsaccommodatie, Cornwerd
D&G Airco Service, Stiens
Dorus Ploeg Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Anjum
Drukvast, Leeuwarden
DWD Service, Metslawier
Energie Inspectie, Leeuwarden
Empatec, Sneek
ESV, Berlikum
Expert Meijer, Franeker / Sint Annaparochie
Faber Installatiebedrijf, Oosternijkerk
Farm Service, Leeuwarden
Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing, Oudwoude
FRL, Leeuwarden
Frythermo Vloerverwarming, Franeker
GB Kwaliteitsborg & Advies, Anjum-Heerenveen
Goinga, Leeuwarden
Groencentrum Meintema, Dronrijp
Groenleven Zonne-Energie, Heerenveen
Hoveniersbedrijf Jitse, Ferwert
Hubo, Grou
Hypotheek Drachten, Drachten
Jansen Pro-Office, Dronrijp
Jansma Veehandel, Metslawier
Kamminga Makelaars, Leeuwarden
Klimstra Infra Techniek, Lioessens
Koninklijke Damstra Installatiegroep, Driezum
Kuipers Klus Hulp, Hantum
Landustrie, Sneek
Leffring & De Wilde Gordijnen, Menaldum
Lodewijk Herenmode, Franeker
Loonbedrijf Dijkstra, Morra
Makelaardij Kraak & Donker, Heerenveen
Martien Visser Mechanisatiebedrijf, Joure
M.J. Borger Transport, Ee
Montage- en Technischbedrijf Dijkstra, Oude Bildtzijl
Mr Bubbels Carwash, Leeuwarden
MTS Rispens, Morra
Multicopy, Drachten
Multi Tech Service, Niawier
Nijman Vastgoedbeheer, Leeuwarden
Nota Wapeningsstaal, Bolsward
Notariaat Volders, Leeuwarden
Nutma Schildersbedrijf, Metslawier
Onderhouds- en reparatiebedrijf B. de Vries, Oude Bildtzijl
Oreel, Hallum
P. de Vries Installatietechnieken BV, Leeuwarden
Palma Bedrijfs-Hygiëne, Beetgum
Piet de Boer, Oosternijkerk
Raadsma IJzerwaren, Dokkum
Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Sneek
Regnerus Machines, Ferwert
Rensma Meubelbouw, Oosternijkerk
Restaurant De Trochreed, Roodkerk
Rietdekkersbedrijf S. van der Zee, Oude Bildtzijl
RJL Bouw, Niawier
Scheepspark BV, Lauwersoog
Schilder & Stucadoorsbedrijf S. vd Wielen, NES
Schildersbedrijf Bouma, Marrum
Schoonheidsalon Louise, Wirdum
Slagerij Spijkerman, Akkrum
Sjoerd Tjepkema Infra en Machineverhuur, Grou
Speedbooks, Heerenveen
TB Metselwerken, Dokkum
TBE Technisch Bedrijf, Exmorra
Timmerbedrijf J.W. Hoekstra, Lioessens
Timmer- en Onderhoudsbedrijf J. Botma, Ternaard
Timmer- en Onderhoudsbedrijf S. Faber, Lioessens
Tjeerdsma Motorsport, Metslawier
Tolsma Electrotechniek, Oude Bildtzijl
Topteam Agrarische Verzekeringen, Wommels
Transportbedrijf Bakker BV, Reduzum
Triemstra Kaatswanten, Sint Jacobiparochie
Trip Advocaten & Notarissen, Leeuwarden
Uitvaartcentrum Faber, Wommels
Us Hiem Hoveniers, Brantgum
Van der Werff Logistics, Heerenveen
Van Vuuren, Grou
Veldhuis v.o.f., Raerd
Vleesbedrijf de Vries, Veenwouden
Wijbenga Hoveniers, Ee
Wijma & Koree Metselaars, Anjum
Woudgroen Hoveniers, Berlikum
Zuidema Rioleringswerken, Paessens
ZMB, Exmorra

Sponsoren Wallball Academy Score 2021

AP van der Feer Sport, Bolsward
BB Schilders, Dronrijp
Bungalowverhuur Zevenster, Vlieland
Dalstra Reizen, Surhuisterveen
De Broadtsje Bakker, Leeuwarden
De Keukenkamer, Giekerk
DEM, Leeuwarden
Douma Installatiebedrijf, Menaldum
FBM Friesland Bouw & Montage, Franeker
FF Anders Reclame, Leeuwarden
Impuls Fysiotherapie, Sint Annaparochie
Joop Zandberg Fietsplezier, Grou
Koston Noord B.V., Zweins
Langeberg Schoonmaakorganisatie, Reduzum
Leffring & de Wilde, Menaldum
OPM Oosten Project Management, Franeker
Pluimveeslachterij Van der Meer, Dronrijp
Quarré Zorgservice, Franeker
WJ Reitsma Bouwbedrijf, Tzummarum
Smit Slagerij, Ternaard
Stayokay, Heeg
Synyco, Franeker
Van Dijk Roggebrood, Sint Johannesga
Van Mossel Autolease, Leeuwarden
Vriesco Gordijnen, Leeuwarden