Sponsoren

Bekijk hier het overzicht van alle sponsoren.

HOOFDSPONSOR

Palma Bedrijf Hygiëne, Bitgum


BUSINESSPARTNER

Bakkerij Van der Kloet, Franeker

Frythermo Vloerverwarming, Franeker

IVER, Franeker

Nota Wapeningsstaal, Bolsward

Orange Gas, Heerenveen

Quarré Zorgservice, Franeker

Stinstra Kozijnen, Leeuwarden

Vriezon, Leeuwarden


DUURZAME PARTNER

Omrin, Leeuwarden


SUPPLIER

AKSOS, Leeuwarden

Allicht Elektro, Sneek

A.P. van der Feer Sport, Bolsward

Baron & Verhoef, Leeuwarden

B & C Schoonmaakdiensten, Leeuwarden

Bedderie de Boer, Heerenveen

BouMatic, Leeuwarden

Bouwbedrijf De Vries B.V., Leeuwarden

Drukvast, Leeuwarden

Energie Inspectie, Leeuwarden

FF Anders Reclame, Leeuwarden

Friesland IT, Dronrijp

Haan Reclamewerk, Stiens

Hoveniersbedrijf Madhuizen, Minnertsga

Hypotheek Drachten, Drachten

Impuls Fysiotherapie, Sint Annaparochie

Junior Productions, Winsum (Frl.)

Kapsalon Up to Date, Witmarsum

Keurslager Schreiber, Leeuwarden

Langeberg Schoonmaakbedrijf, Reduzum

Maatmeubel Op de Hoek, Wommels

Miedema Accountants, Sneek

P. de Vries Installatietechniek, Leeuwarden

Raadsma IJzerhandel, Dokkum

Rinsma Mode, Gorredijk

Rin-Tec, Franeker

Rinzema Multiservice, Stiens

Schilderbedrijf Bouma, Marrum

Siegersma Gevelrenovatie, Berlikum

Slagerij Spijkerman, Akkrum

TMR Friesland, Stiens

Van der Veen & Kromhout, Gorredijk

Van Vuuren, Grou

Vleesbedrijf De Vries, Veenwouden

Voordeelfiesten.nl, Menaldum

Webwijs, Heerenveen

Witteveen Advies, Dronrijp

CO-SPONSOR

Afûk, Leeuwarden

Baron Assurantiën & Risicoadvies, Leeuwarden

Bidfood, Drachten

Bouwbedrijf Jelle Bruinsma, Harlingen

Brilboutique Opticien, Franeker

BronSnijder, Stiens

D & G Airco Service, Stiens

DEM, Leeuwarden

De Wolk Glas, Bolsward

Empatec, Sneek

G&W Gezondheidswinkel, Franeker

Goinga Kantoorvakhandel, Leeuwarden

Groencentrum Meintema, Dronrijp

Hotel ’t Anker, Leeuwarden

Jumbo, Wolvega

Landustrie, Sneek

M&B Bevestigingsmaterialen, Oosterbierum

Nijman Vastgoedbeheer, Leeuwarden

Notaris Volders, Leeuwarden

Oer ‘T Hout, Grou

SH Multiklus Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Blije

Speedbooks, Heerenveen

Stichting Alphatrots, Sneek

Timmer- en Onderhoudsbedrijf J. Botma

Triemstra Kaatswanten, Sint Jacobiparochie

Wasgoed.com, Leeuwarden

WR Unit, Harlingen

ZMB, Dronrijp

KAATSKAMP- EN MUURKAATSACTIVITEITEN SPONSOR

A. Postma Installatiebedrijf, Hantum

ABS Kalsbeek Autoherstel, Steins

Administratie & Advieskantoor D.B. Hettinga, Stiens

Agrilog, Leeuwarden

Allicht Electro & Verlichting, Sneek

Auto Synyco, Franeker

Artistic Recordstore, Grou

Autobedrijf Boersma, Wouterswoude

Automobielbedrijf Jaarsma, Hartwerd

Autobedrijf Jentje Zantema, Joure

Auto Farm, Sybrandaburen

Autowascentrum Dijkstra, Franeker

B & C Schoonmaakdiensten, Leeuwarden

Bestratingsbedrijf Jan Visser, Hantum

Boekenpassage de Rode Loper, Leeuwarden

Bouwbedrijf Andree, Winsum

Bouwbedrijf Postma, Hantum

Bouwbedrijf Van Marrum, Franeker

Broekens Stiens B.V., Stiens

Buwalda Rioolservice, Franeker

Combistralen Nederland B.V., Franeker

COOP Tolsma, Winsum

Damstra Installatie Groep, Driezum

DDB Service, Achlum

De Nachtwacht, Leeuwarden

DeVriMed B.V., Sint Annaparochie

ESV, Berlikum

FBS Bouwglas, Franeker

Gebr. Sikma, IJlst

Glaszettersbedrijf Andries van der Meer, Leeuwarden

Grauwe Paard, Marsum

Grendel Schoonmaak, Leeuwarden

Halma Olie, Sint Annaparochie

Hankel’s Technisch Bedrijf, Wommels

Harvest Days, Leeuwarden

Heidstra Media, Damwoude

Het Leven Eet- Drink- Grandcafé, Leeuwarden

Hettema Makelaardij, Leeuwarden

Jan Terpstra Cycling World, Leeuwarden

J. Lanting Scheepstimmerbedrijf, Uitwellingerga

Jorrit komt Maaien, Sint Annaparochie

Jorrit de Vries Kraanverhuur, Tzummarum

JR Shipping ,Harlingen

Kamminga Makelaardij, Drachten

Kapsalon Rommy, Weidum

Keukencentrum Marssum, Marsum

Kijlstra Ambulancevervoer, Drachten

Knol Akkrum, Akkrum

Krikke Groothandel, Grou

Kunststof Vloeren Nederland, Franeker

Loonbedrijf Dijkstra, Morra

M&B Bevestigingsmaterialen, Oosterbierum

M.J. Borger Transport, Ee

MTS Tigchelaar, Wijnaldum

Notariskantoor Koelma, Harlingen

Notaris Slagman, Leeuwarden/Grou

Nutma Schilderwerken, Metslawier

Palsma Cleaning, Menaldum

Planeten Pils, Franeker

PPMP, Wolvega

Prio-Fix, Leeuwarden

Rensma Meubelbouw, Oosternijkerk

Restaurant De Trochreed, Roodkerk

Rinzema Multiservice, Stiens

Rondaan, Berlikum

Santing Carcleaning, Leeuwarden

Schildersbedrijf Van der Ploeg, Harlingen

Siegersma Gevelrenovatie, Berlikum

SPAR, Franeker

Spin-Off, Leeuwarden

Stadslogies, Leeuwarden

Stukadoorsbedrijf Yildiz, Harlingen

Stukadoorsbedrijf P.H. de Jager, Leeuwarden

Sybs Bar, Leeuwarden

TB Metselwerken, Dokkum

T.E.C., Sint Annaparochie

Timmerbedrijf Haijma, Stiens

Van der Schaaf Autobedrijven B.V.

Van der Weerd Installatiebedrijf, Franeker

Van Wad tot Stad, Franeker

Verkley, Drachten

Visser’s Solutions B.V., Franeker

V.o.f. Veldhuis Loodgieters & Installatiebedrijf, Raerd

Wafilin Systems, Leeuwarden

W.A.S., Leeuwarden

Weed Free Service, Leeuwarden

Wellness Outdoorliving, Joure

Westra Sierbestrating, Berlikum

Wilfred Manning Uitvaartverzorger, Warga

WMR, Rinsumageest

Woudgroen Hoveniers, Berlikum


SPONSOR WALLBALL ACADEMY

Albert Heijn, Franeker

A.P. van der Feer Sport, Bolsward

Douma Installatietechniek, Menaldum

Empatec, Sneek

Frank Scheffer Techniek & Contructie, Oosterbierum

HEMA, Franeker/Sint Annaparochie

Joop Zandberg Rijwielen, Grou

Jumbo, Wolvega

Keurslager Schreiber, Leeuwarden

Koston Noord B.V., Zweins

Pluimveeslachterij Van der Meer, Dronrijp

Poeisz Supermarkten, Sneek

Van Dijk Roggebrood, Sint Johannesga

Vleeshandel de Vries, Feanwalden

W.J. Reitsma Verhuur, Tzummarum


BALLENSPONSOR DONGERADEEL

Aannemingsbedrijf Kramer, Metslawier

Bouwbedrijf Dijkstra, Lioessens

Dekema Schilders, Lioessens

Dorus Ploeg Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Anjum

GB Kwaliteitsborg & Advies, Anjum

Montagebedrijf Anne van der Heide, Ternaard

Multi Tech Service, Niawier

Rensma Meubelbouw, Oosternijkerk

Scheepspark BV, Lauwersoog

Schilders & Stucadoorsbedrijf S. v.d. Wielen, Ee

TB Metselwerken, Dokkum

Us Hiem Hoveniers, Brantgum

Wentebouw, Moddergat

Wijbenga Hoveniers, Ee

Zuidema Rioleringswerken, Paessens


BALLENSPONSOR TUSKEN WAED EN IE

Autobedrijf Winands, Vrouwenparochie

Beimers Interieurbouw, Oude Bildtzijl

Montage- en Technischbedrijf Dijkstra, Oude Bildtzijl

Oprommer, Oude Bildtzijl

Oreel, Hallum

Regnerus Machines, Ferwert

Tolsma Electrotechniek, Oude Bildtzijl

 

BALLENSPONSOR MINNERTSGA

H.D. de Vries Hout- en Bouwmaterialen, Minnertsga

Jan Hibma, Boekenpassage De Loper, Leeuwarden

Loonbedrijf Joostema, Minnertsga

Mechanisatiebedrijf Van der Laan, Harlingen

Transportbedrijf G.G. de Vries & Zoon B.V., Minnertsga

Wateler Agro Technisch Bedrijf, Minnertsga