Sponsoren

Bekijk hier het overzicht van alle sponsoren.

HOOFDSPONSOR

Palma Bedrijf Hygiëne, Bitgum


BUSINESSPARTNER

Bakkerij Van der Kloet, Franeker

Frythermo Vloerverwarming, Franeker

IVER, Franeker

Nota Wapeningsstaal, Bolsward

Orange Gas, Heerenveen

Quarré Zorgservice, Franeker

Stinstra Kozijnen, Leeuwarden

Vriezon, Leeuwarden


DUURZAME PARTNER

Omrin, Leeuwarden


SUPPLIER

AKSOS, Leeuwarden

Allicht Elektro, Sneek

A.P. van der Feer Sport, Bolsward

Baron & Verhoef, Leeuwarden

BouMatic, Leeuwarden

Bouwbedrijf De Vries B.V., Leeuwarden

Drukvast, Leeuwarden

Energie Inspectie, Leeuwarden

FF Anders Reclame, Leeuwarden

Friesland IT, Dronrijp

Haan Reclamewerk, Stiens

Hoveniersbedrijf Madhuizen, Minnertsga

Hypotheek Drachten, Drachten

Impuls Fysiotherapie, Sint Annaparochie

Junior Productions, Winsum (Frl.)

Kapsalon Up to Date, Witmarsum

Langeberg Schoonmaakbedrijf, Reduzum

Miedema Accountants, Sneek

P. de Vries Installatietechniek, Leeuwarden

Raadsma IJzerhandel, Dokkum

Rinsma Mode, Gorredijk

Rin-Tec, Franeker

Rinzema Multiservice, Stiens

Schilderbedrijf Bouma, Marrum

Slagerij Spijkerman, Akkrum

TMR Friesland, Stiens

Van der Veen & Kromhout, Gorredijk

Van Vuuren, Grou

Vleesbedrijf De Vries, Veenwouden

Webwijs, Heerenveen

CO-SPONSOR

Afûk, Leeuwarden

Baron Assurantiën & Risicoadvies, Leeuwarden

Bidfood, Drachten

Bouwbedrijf Jelle Bruinsma, Harlingen

Brilboutique Opticien, Franeker

BronSnijder, Stiens

D & G Airco Service, Stiens

DEM, Leeuwarden

De Wolk Glas, Bolsward

Empatec, Sneek

G&W Gezondheidswinkel, Franeker

Goinga Kantoorvakhandel, Leeuwarden

Groencentrum Meintema, Dronrijp

Hotel ’t Anker, Leeuwarden

Jumbo, Wolvega

Landustrie, Sneek

Lodema Electrotechniek, Leeuwarden

M&B Bevestigingsmaterialen, Oosterbierum

Nijman Vastgoedbeheer, Leeuwarden

Notaris Volders, Leeuwarden

SH Multiklus Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Blije

Smit Slagerij, Dokkum

Speedbooks, Heerenveen

Stichting Alphatrots, Sneek

Timmer- en Onderhoudsbedrijf J. Botma

Transportbedrijf Bakker BV, Reduzum

Triemstra Kaatswanten, Sint Jacobiparochie

Veenema Olie, Sneek

Wasgoed.com, Leeuwarden

WR Unit, Harlingen

ZMB, Dronrijp

KAATSKAMP- EN MUURKAATSACTIVITEITEN SPONSOR

A. Postma Installatiebedrijf, Hantum

Administratie & Advieskantoor D.B. Hettinga, Stiens

Agrilog, Leeuwarden

Allicht Electro & Verlichting, Sneek

Auto Synyco, Franeker

Artistic Recordstore, Grou

Autowascentrum Dijkstra, Franeker

Autobedrijf Boersma, Wouterswoude

Automobielbedrijf Jaarsma, Hartwerd

Autobedrijf Jentje Zantema, Joure

AZ Autoverhuur, Sneek/Emmeloord

Bestratingsbedrijf Jan Visser, Hantum

Boekenpassage de Rode Loper, Leeuwarden

Bouwbedrijf Hiemstra, Tzummarum

Bouwbedrijf Postma, Hantum

Bouwbedrijf Van Marrum, Franeker

Broekens Stiens B.V., Stiens

Combistralen Nederland B.V., Franeker

COOP Tolsma, Winsum

Damstra Installatie Groep, Driezum

DDB Service, Achlum

DeVriMed B.V., Sint Annaparochie

ESV, Berlikum

FBS Bouwglas, Franeker

Gebroeders Steneker, Drachten

Glaszettersbedrijf Andries van der Meer, Leeuwarden

Grauwe Paard, Marsum

Halma Olie, Sint Annaparochie

Harvest Days, Leeuwarden

Heidstra Media, Damwoude

Hettema Makelaardij, Leeuwarden

J. Lanting Scheepstimmerbedrijf, Uitwellingerga

Jorrit komt Maaien, Sint Annaparochie

Jorrit de Vries Kraanverhuur, Tzummarum

JR Shipping ,Harlingen

Kamminga Makelaardij, Drachten

Kapsalon Rommy, Weidum

Keukencentrum Marssum, Marsum

Kijlstra Ambulancevervoer, Drachten

Knol Akkrum, Akkrum

Kunststof Vloeren Nederland, Franeker

Loonbedrijf Dijkstra, Morra

M&B Bevestigingsmaterialen, Oosterbierum

M.J. Borger Transport, Ee

MTS Tigchelaar, Wijnaldum

Notariskantoor Koelma, Harlingen

Notaris Slagman, Leeuwarden/Grou

Nutma Schilderwerken, Metslawier

Palsma Cleaning, Menaldum

Planeten Pils, Franeker

Prio-Fix, Leeuwarden

Restaurant De Trochreed, Roodkerk

Rondaan, Berlikum

Santing Carcleaning, Leeuwarden

Schildersbedrijf Van der Ploeg, Harlingen

Stukadoorsbedrijf Yildiz, Harlingen

Stukadoorsbedrijf P.H. de Jager, Leeuwarden

T.E.C., Sint Annaparochie

Timmerbedrijf Haijma, Stiens

Van der Schaaf Autobedrijven B.V.

Van der Weerd Installatiebedrijf, Franeker

Van Wad tot Stad, Franeker

Verkley, Drachten

Visser’s Solutions B.V., Franeker

V.o.f. Veldhuis Loodgieters & Installatiebedrijf, Raerd

Wafilin Systems, Leeuwarden

W.A.S., Leeuwarden

Weed Free Service, Leeuwarden

Westra Sierbestrating, Berlikum

Wilfred Manning Uitvaartverzorger, Warga

WJ Reitsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Tzummarum

WMR, Rinsumageest

Woudgroen Hoveniers, Berlikum


SPONSOR WALLBALL ACADEMY

A House of Happiness, Leeuwarden

Albert Heijn, Franeker

A.P. van der Feer Sport, Bolsward

BB Schilders, Dronrijp

Douma Installatietechniek, Menaldum

Empatec, Sneek

FAB Riool en Wegenbeheer, Menaldum

Frank Scheffer Techniek & Contructie, Oosterbierum

HEMA, Franeker/Sint Annaparochie

Joop Zandberg Rijwielen, Grou

Jumbo, Wolvega

Koston Noord B.V., Zweins

Pluimveeslachterij Van der Meer, Dronrijp

Poeisz Supermarkten, Sneek

Van Dijk Roggebrood, Sint Johannesga

Van Mossel Autolease, Leeuwarden

Vleeshandel de Vries, Feanwalden


BALLENSPONSOR DONGERADEEL

Aannemingsbedrijf Kramer, Metslawier

A. de Jong Tractoren, Oosternijkerk

AJT Service, Metslawier

Beton Boor Bedrijf, Oosternijkerk

Bouwbedrijf Dijkstra, Lioessens

Bouwbedrijf Holwerda, Oosternijkerk

Dekema Schilders, Lioessens

Dorus Ploeg Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Anjum

DWD Service, Metslawier

GB Kwaliteitsborg & Advies, Anjum

LM Technisch-, Installatiebedrijf, Hantum

Montagebedrijf Anne van der Heide, Ternaard

MTS Rispens Veehandel, Morra

Multi Tech Service, Niawier

Rensma Meubelbouw, Oosternijkerk

Scheepspark BV, Lauwersoog

Schilders & Stucadoorsbedrijf S. v.d. Wielen, Ee

TB Metselwerken, Hantum

Timmerbedrijf J.W. Hoekstra, Lioessens

Us Hiem Hoveniers, Brantgum

Wentebouw, Moddergat

Wijbenga Hoveniers, Ee

Zuidema Rioleringswerken, Paessens


BALLENSPONSOR TUSKEN WAED EN IE

Autobedrijf Winands, Vrouwenparochie

Beimers Interieurbouw, Oude Bildtzijl

Botma Bouwbedrijf en Betonafwerking B.V., Ferwert

De Vries Hallum Holding B.V., Hallum

Moai bij Janneke, Blije

Montage- en Technischbedrijf Dijkstra, Oude Bildtzijl

Oprommer, Oude Bildtzijl

Oreel, Hallum

Regnerus Machines, Ferwert

Tolsma Electrotechniek, Oude Bildtzijl

 

BALLENSPONSOR MINNERTSGA

A. Dijkstra Motoren en Machine Reparatie, Minnertsga

Autorijschool Hibma, Minnertsga

AutoTec René de Groot, Minnertsga

Bekius Loonbedrijf & Handelsonderneming, Minnertsga

H.D. de Vries Hout- en Bouwmaterialen, Minnertsga

Jan Hibma, Boekenpassage De Loper, Leeuwarden

Jensma Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Minnertsga

Loonbedrijf Joostema, Minnertsga

Mechanisatiebedrijf Van der Laan, Harlingen

Schildersbedrijf Walda, Minnertsga

Slagerij Smit, Berlikum

Stellingwerf Schoonmaak Service, Minnertsga

Transportbedrijf G.G. de Vries & Zoon B.V., Minnertsga

Wateler Agro Technisch Bedrijf, Minnertsga