Sponsoren

Bekijk hier het overzicht van alle sponsoren.

Sponsoren Score 2022

Hoofdsponsor:
Langeberg Schoonmaakorganisatie, Reduzum

Business Partners:
Bakkerij Van der Kloet, Franeker, Dronrijp, Sint Annaparochie, Leeuwarden
Duurzame Deals, Harlingen
Frythermo Vloerverwarming, Franeker
Nota Wapeningsstaal, Bolsward
OrangeGas, Heerenveen
Quarré Zorgservice, Franeker
Stinstra Kozijnen, Leeuwarden
Vriezon, Leeuwarden

Suppliers Kaatsdagen:
Administratie & Advieskantoor D.B. Hettinga, Stiens
Autobedrijf Boersma, Wouterswoude
Autowascentrum Dijkstra, Franeker
Baron Assurantiën, Leeuwarden
Bestratingsbedrijf Jan Visser, Hantum
Bouwbedrijf Postma, Hantum
Broekens Stiens B.V., Stiens
COOP Winsum, Winsum
De Haan Reclame, Stiens
De Rode Loper, Leeuwarden
Duinstra Vloeren, Stiens
F & B Group, Franeker
Installatiebedrijf A. Postma, Hantum
Jorrit komt Maaien, Sint Annaparochie
Koninklijke Damstra Installatiegroep, Driezum
Loonbedrijf Dijkstra, Morra
Miedema Accountants, Sneek
M.J. Borger Transport, Ee
MTS Tigchelaar, Wijnaldum
Notariskantoor Koelma, Harlingen
Nutma Schildersbedrijf, Metslawier
Planeten Pils, Franeker
T.E.C., Sint Annaparochie
Timmerbedrijf Haijma, Stiens
Van der Ploeg Schilderwerken, Harlingen
Van der Schaaf Autobedrijven, Leeuwarden
Van der Weerd Installatiebedrijf, Franeker
Veenema Olie, Sneek
W.A.S., Leeuwarden
WMR, Rinsumageest

Suppliers:
Aannemingsbedrijf Kramer, Metslawier
Administratie & Advieskantoor D.B. Hettinga, Stiens
Afûk, Leeuwarden
AJT Services, Metslawier
Alphatrots, Sneek
Autobedrijf Jentje Zantema, Joure
Autoland van den Brug, Drachten
Beimers Interieurbouw, Oude Bildtzijl
Borduurcentrum.nl, IJlst
Botma Bouwbedrijf en Betonafwerking B.V., Ferwert
Bouwbedrijf Dijkstra, Lioessens
Bouwbedrijf Holwerda, Oosternijkerk
Braaksma Installaties, Ferwert
Brandsma Offset, Ferwert
BronSnijder, Stiens
Deckx Products, Bolsward
De Heeren Reklame, Heerenveen
Dekema, Anjum
De Vries Hallum Holding B.V., Hallum
De Wolk Glas, Bolsward
D&G Airco Service, Stiens
Dorus Ploeg Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Anjum
Drukvast, Leeuwarden
DWD Service, Metslawier
Energie Inspectie, Leeuwarden
Empatec, Sneek
ESV, Berlikum
Expert Meijer, Franeker / Sint Annaparochie
Faber Installatiebedrijf, Oosternijkerk
Fabiton, Leeuwarden
Farm Service, Leeuwarden
Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing, Oudwoude
Friesland IT, Dronrijp/Joure
FRL, Leeuwarden
GB Kwaliteitsborg & Advies, Anjum-Heerenveen
Goinga, Leeuwarden
Grauwe Paard, Marsum
Groencentrum Meintema, Dronrijp
Groenleven Zonne-Energie, Heerenveen
Hoveniersbedrijf Jitse, Ferwert
Hubo, Grou
Hypotheek Drachten, Drachten
Kamminga Makelaars, Leeuwarden
Kapsalon Up to Date, Witmarsum
Klimstra Infra Techniek, Lioessens
Kuipers Klus Hulp, Hantum
Landustrie, Sneek
Lekker eten met gemak
Macgyver Klussenbedrijf, Oosternijkerk
Makelaardij Kraak & Donker, Heerenveen
Montagebedrijf Anne van der Heide, Ternaard
Montage- en Technischbedrijf Dijkstra, Oude Bildtzijl
MTS Tigchelaar, Wijnaldum
Multicopy, Drachten
Multi Tech Service, Niawier
Nijman Vastgoedbeheer, Leeuwarden
Notariaat Volders, Leeuwarden
Oreel, Hallum
P. de Vries Installatietechnieken BV, Leeuwarden
Palma Bedrijfs-Hygiëne, Beetgum
Piet de Boer, Oosternijkerk
Raadsma IJzerwaren, Dokkum
Regnerus Machines, Ferwert
Rensma Meubelbouw, Oosternijkerk
Restaurant De Trochreed, Roodkerk
Rietdekkersbedrijf S. van der Zee, Oude Bildtzijl
RJL Bouw, Niawier
Scheepspark BV, Lauwersoog
Schilder & Stucadoorsbedrijf S. vd Wielen, NES
Schildersbedrijf Bouma, Marrum
Schoonheidsalon Louise, Wirdum
Slagerij Spijkerman, Akkrum
Sjoerd Tjepkema Infra en Machineverhuur, Grou
Speedbooks, Heerenveen
TB Metselwerken, Dokkum
TBE Technisch Bedrijf, Exmorra
Timmerbedrijf J.W. Hoekstra, Lioessens
Timmer- en Onderhoudsbedrijf J. Botma, Ternaard
Timmer- en Onderhoudsbedrijf S. Faber, Lioessens
Tjeerdsma Motorsport, Metslawier
TMR Foodmaintenance, Stiens
Tolsma Electrotechniek, Oude Bildtzijl
Topteam Agrarische Verzekeringen, Wommels
Transportbedrijf Bakker BV, Reduzum
Triemstra Kaatswanten, Sint Jacobiparochie
Trip Advocaten & Notarissen, Leeuwarden
Us Hiem Hoveniers, Brantgum
Van der Veen & Kromhout, Gorredijk, Joure
Van der Werff Logistics, Heerenveen
Van Vuuren, Grou
Veldhuis v.o.f., Raerd
Vleesbedrijf de Vries, Veenwouden
Wentebouw, Moddergat
Wijma & Koree Metselaars, Anjum
Woudgroen Hoveniers, Berlikum
WR Unit, Harlingen
Zuidema Rioleringswerken, Paessens
ZMB, Exmorra

Sponsoren Wallball Academy Score 2022
AP van der Feer Sport, Bolsward
BB Schilders, Dronrijp
Bungalowverhuur Zevenster, Vlieland
DEM, Leeuwarden
Douma Installatiebedrijf, Menaldum
FF Anders Reclame, Leeuwarden
Frank Scheffer Techniek & Constructie, Ried
HEMA, Franeker
Impuls Fysiotherapie, Sint Annaparochie
Joop Zandberg Fietsplezier, Grou
Koston Noord B.V., Zweins
Langeberg Schoonmaakorganisatie, Reduzum
Pluimveeslachterij Van der Meer, Dronrijp
Quarré Zorgservice, Franeker
WJ Reitsma Bouwbedrijf, Tzummarum
Smit Slagerij, Ternaard
Synyco, Franeker
Van Dijk Roggebrood, Sint Johannesga
Van Mossel Autolease, Leeuwarden
Vriesco Gordijnen, Leeuwarden