Zondag 27 februari en zaterdag 12 februari is het muurkaatsseizoen afgesloten met Wallball toernooien voor de jeugd en senioren.

Zaterdag 12 februari was het toernooi voor senioren en werd er gespeeld in verschillende categorieën.

Onderstaand de prijswinnaars:
B poule winnaarsronde
1. Nick van der Walt en Iwan Hiddinga
2. Michel Nesse en Evert Sybesma
3. Wierd Baarda en Noa van Gils

B poule verliezersronde
1. Jurre Broekstra en Jeffery Hartman
2. Rink Sterk en Leon Wijning
3. Ilse Marije van Beem en Bjorn Idsardi

A poule
1. Pieter Jan Lijenaar
2. Marrit Zeinstra
3. Jurrit Osinga

Zondag 27 februari was het afsluitende toernooi voor de jeugd. Er mocht gelukkig weer publiek in de sporthal aanwezig zijn. Het was een gezellige afsluiting van een mooi muurkaatsseizoen waar ondanks de corona-maatregelen nog veel trainingen zijn gegeven en wedstrijden zijn gespeeld.

Onderstaand de prijswinnaar:
Categorie 11-:
1. Andries Hettinga
2. Imre Kuipers
3. Meinte Hoornstra
4. Geert Andringa
5. Gerlof Schuiling

Categorie 13- A Jongens:
1. Sigert Bouma
2. Allart van der Meer
3. Jarno Miedema
4. Schelte Boonstra
5. Melle Talsma


Categorie 13- B Jongens:

1. Rindert Douma
2. Daniël van der Meulen
3. Harmen Postma
4. Roan van Swinden
5. Jelle Nijman


Categorie 13- Meisjes

1. Iris Verhoeven
2. Rianne van der Walt
3. Elma Boonstra
4. Lieke Triemstra
5. Maira van der Meer


Categorie 15- Jongens

Winnaarsronde
1. Lieuwe van der Kamp en Jort de Kroon
2. Jelte de Jong en Laas van Dalfsen
3. Stijn Tolsma en Jorrit Palma

Verliezersronde
1. Rudmer Faber en Jelmar de Vries
2. Stijn de Haas en Sigert Bouma
3. Karst Hoekstra en Sjoerd van der Schaar

Categorie 15- Meisjes
1.Linda van der Meer en Maud Hellinga
2. Noëlle Hiddinga en Rianne Osinga
3. Jeldau Koopmans en Britt Joustra

Categorie 17- Jongens/Meisjes
Winnaarsronde
1. Iwan Hiddinga en Nick van der Walt
2. Sjouke Beimers en Jelmer Foppe Drijfhout
3. Brent Timmerman en Menno Johnson

Verliezersronde
1. Luuk Zwaagstra en Jaimy Koel
2. Lisanne Scharringa en Noa Elzinga
3. Jorrit Palma en Stijn Tolsma


Categorie 17- Meisjes

1. Ilse Kooistra en Selma van der Wal
2. Linda van der Meer en Maud Hellinga
3. Marrit Wielenga en Gerbrich Koster


Categorie 19-

1. Jurrit Osinga
2. Jelmer Miedema
3. Steven Koster

 

De jeugdtoernooien zijn afgelopen seizoen gesponsord door:
– Langeberg Schoonmaakorganisatie
– A House of Happiness, Leeuwarden
– BB Schilders, Dronrijp
– Douma Installatietechniek, Menaldum
– Frank Scheffer Techniek & Constructie, Ried
– Joop Zandberg Fietsplezier, Grou
– Koston Noord B.V., Zweins
– Sporthuis A.P. van der Feer, Bolsward
– Quarré Zorgservice, Franeker
– W.J. Reitsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Tzummarum
– Van Mossel Autolease, Leeuwarden

Alle sponsoren en alle muurkaatsers bedankt voor het afgelopen seizoen en graag tot volgend muurkaatsseizoen!

 

Terug naar overzicht