Zondag 8 maart is het Wallball seizoen afgesloten met een jeugdtoernooi georganiseerd in de sporthal Roelengahal in Menaldum.

Er werd dubbelspel gespeeld in de categorieën 11- / 13- / 15- en 17-
Iedereen heeft met veel plezier gespeeld. Onderstaand de prijswinnaars

We kijken terug op een prachtig Wallball seizoen!  Iedereen heeft afgelopen seizoen met veel inzet en enthousiasme getraind en wedstrijden gespeeld.
We hopen volgend seizoen er met elkaar weer een mooi Wallball seizoen van te maken!!

Categorie 11- B Jongens:
1. Brent Niehof
2. Tsjeard Witteveen
3. Zenn Hoitinga
4. Jelmer Zijlstra
5. Redmer van der Meulen

 Categorie 11- B Meisjes:
1. Lieke Triemstra
2. Rianne van der Walt
3. Dana Marrit Koopmans
4. Amarens Koopal
5. Lotte Hoekstra

Categorie 11- A Jongens/ Meisjes:
Winnaarsronde
1. Ryan Wieggers en Dirk Gerrit Bakker
2. Rikst Grijpstra en Noëlle Hiddinga
3. Frank de Kroon en Allart van der Meer

Verliezersronde
1. Manouk Scharringa en Anna Lotte van Beem
2. Pieter Hoogland en Pieter Douma
3. Jan Willem Koopal en Schelte Boonstra

Categorie 13- Jongens:
Winnaarsronde
1. Brent Jesse van Beem en Jorrit Palma
2. Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga
3. Stijn Tolsma en Daan Kooistra / Jort de Kroon en Lieuwe van der Kamp

Verliezersronde
1. Karst Hoekstra en Sjoerd van der Schaar
2. Bauke Jetze Kalsbeek en Pieter Miedema
3. Harmen Jacob Postma en Hidde Jorritsma / Jesse Miedema en Jelte de Jong

Categorie 13- Meisjes:
Winnaarsronde
1. Maud Hellinga en Linda van der Meer
2. Noëlle Hiddinga en Rianne Osinga
3. Jeldau Koopmans en Britt Joustra

Verliezersronde
1. Manouk Scharringa en Anna Lotte van Beem
2. Maud Scheffer en Marrit Bruinsma
3. Ineke de Vries en Indy van der Meer

Categorie 15- Jongens:
Winnaarsronde
1. Jelmer Foppe Drijfhout en Matthijs Renema
2. Bjorn Idsardi en Sjouke Beimers
3. Brent Timmerman en Menno Johnson

Verliezersronde
1. Milan Krottje en Arjen Bauke Hofstra
2. Dylan van der Heide en Stijn Tolsma
3. Stefan Bida en Jorrit Faas

Categorie 15- Meisjes:
1. Lisanne Scharringa en Noa Elzinga
2. Gerbrich Koster en Marrit Wielinga
3. Maud Hellinga en Linda van der Meer

Categorie 17- Jongens/Meisjes:
Winnaarsronde
1. Steven Koster en Jurrit Osinga
2. Marten Leijenaar en Rick Minnesma
3. Rutger Kumbangsila en Jelger van der Meulen / Jorn Lars van Beem en Justin Krottje

Verliezersronde
1. Brent Timmerman en Menno Johnson
2. Senne Idsardi en Iris Veltman
3. Bjorn Idsardi en Sjouke Beimers

Terug naar overzicht