Woensdag 8 augustus is de Freule gewonnen door Anjum met de kaatsers Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree.  De jongens kaatsen al jaren bij Stichting Score in de Dongeradeel met als trainers Sip Jaap Bos en Tamme Visser. Tamme Visser is de coach van de jongens. Het was de eerste keer dat de Freule werd gewonnen door Anjum. Een geweldig succes voor de kaatsers in de Dongeradeel.

In de finale werd gewonnen van Reduzum. Voor Reduzum kaatsten Jesper Tolsma, Melle Fopma en Jehannes Gerben Brinksma.  Deze jongens trainen ook allemaal bij Score en voor hun ook een geweldige prestatie.

De derde prijs ging naar Mantgum met de kaatsers Ignas Dijkstra, Gjalt Sjirk de Groot en Jelle Terpstra.

Alle kaatsers gefeliciteerd met het behaalde succes!

Terug naar overzicht