Zaterdag 10 juli werd het NK voor de schoolmeisjes in Peins gekaatst.
Ook hier deden weer veel schoolmeisjes mee die bij Score trainen.


De finale ging tussen de favorieten De Trije Dorpen en Dronrijp. Voor Trije Dorpen kaatsten Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanne Allema.
Voor Dronrijp kaatsten Linda van der Meer, Fardau Krottje en Maud Hellinga.
Het werd een spannende finale die uiteindelijk werd gewonnen door De Trije Dorpen met 5-4.

 

Uitslag NK schoolmeisjes:
1. Niawier/Metslawier/Easternijkerk (Hester Torensma, Isabella Sijtsma, Suzanne Allema)
2. Dronrijp (Linda van der Meer, Fardau Krottje, Maud Hellinga)
3. Goënga (Rigt van der Velde, Berber van der Goot, Ilse Baanstra)

 

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!

 

Terug naar overzicht