Zaterdag 6 augustus werd de belangrijkste wedstrijd voor de meisjes gekaatst: de Ald Meierspartij in Hitzum. Er stonden 18 parturen op de lijst.

Dronrijp was vooraf al de grote favoriet en wist ook de Ald Meiers te winnen. Het was de eerste keer in de historie dat Dronrijp deze partij wint. Voor Dronrijp kaatsten Iris Veldman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi.

Dronrijp versloeg in de finale het partuur van Lollum Waaxens met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Dit is nog een schoolmeisjespartuur (ze wonnen dit jaar NK Schoolmeisjes) en zijn voor de komende jaren zeker kanshebber om de Ald Meiers te winnen.

Uitslag Ald Meijerspartij:
1 Dronrijp ( Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi)
2 Lollum-Waaxens (Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans)
3 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk (Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema)

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd!!!
(foto’s Lieuwe Bosch)

Terug naar overzicht