Zaterdag 19 september vond de 118e Freule plaats in Wommels. Het was dit jaar een unieke Freule door de maatregelen die moesten worden genomen in verband met het coronavirus. Er waren beperkt aantal toeschouwers aanwezig maar voor de Jongens kaatsers maakte dit niet uit; zij waren al lang blij dat de Freule nog in deze tijd georganiseerd kon worden. Veel kaatsers van Score deden mee aan de Freule en een aantal van hen hebben een prijs gewonnen.

De Freule is dit jaar gewonnen door Dronrijp met de kaatsers Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma.

In de finale werd gewonnen van Jellum-Bears. Voor Jellum-Bears kaatsten Harold de Boer, Jelmer Miedema en Wiebe Siemen Leenstra.

De derde prijs ging naar Sint Jacobiparochie (Verry van der Meer, Wesley van der Vaart en Raymon de Vries).

De vierde prijs was voor Franeker ( Jelmer Kuiken, Elmer Feenstra en Jan-Tymen Eisma) en voor Bolsward (Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Dietmer Kuperus).

Alle kaatsers gefeliciteerd met het behaalde succes!


foto’s:  Martin de Jong

Terug naar overzicht