Easterein wint Ald- Meiers partij 2017

Zaterdag 5 augustus hebben Roelie Kroondijk,  Selma de Boer en Jeska Terpstra voor Easterein de Ald-Meiers partij in Hitzum gewonnen. In de finale speelden ze tegen het partuur van Sexbierum-Pietersbierum met Fiera de Vries, Anna Ennema en Ilse-Marije Hartman en wisten deze te winnen met 5-4 en 6-6. De derde prijs ging naar Makkum.
Roelie Kroondijk en Fiera de Vries kaatsen bij Stichting Score. Gefeliciteerd met de prachtige prijs!

Terug naar overzicht