Woensdag 7 augustus is de Freule gewonnen door Winsum met de kaatsers Hessel Postma, Gosse de Haan en Jelke Greidanus.

Van harte gefeliciteerd met dit geweldige succes. Het was de eerste keer dat de Freule werd gewonnen door Winsum.

In een spannende finale werd gewonnen van Berlikum. Voor Berlikum kaatsten Thomas Dijkstra, Allard van Wigcheren en Rink Sterk.

De derde prijs ging naar Grou met de kaatsers Stan van de Berg, Tjardi Hoeksma en Renze Jan de Groot.

Vierde prijs:
St. Jabobiparochie: Jesse Kroondijk, Wesley van de Vaart, Verry van der Meer
Witmarsum: Jari Visser, Colin Baarda, Nick Visser
Baard: Geert Reitsma, Bauke Folkerts, Klaas Gerrit Meulenaar

Alle kaatsers gefeliciteerd met het behaalde succes!

Terug naar overzicht