Zaterdag 9 februari werd er een Senioren Wallball toernooi in de sporthal in Menaldum georganiseerd. Heel veel kaatsers hebben hier aan deelgenomen.

Er werd in drie categorieën gekaatst namelijk een A poule, B poule en een poule  35+ Dames. De dames kaatsten vijf keer met een andere maat en hier was een individueel klassement. Bij de A poule en B poule werd met een vaste maat gekaatst. De A poule kaatsten allemaal een keer tegen elkaar. Bij de B poule werd er na de poulewedstrijden verder gespeeld in de winnaars- of verliezersronde.

De prachtige kransen en prijzen voor dit toernooi werden aangeboden door FBM en  Pluimveehouderij Van der Meer uit Dronrijp.

Na afloop van de wedstrijden werd er nog lang gezellig met elkaar nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Dit was het laatste senioren toernooi van het Wallball seizoen 2018-2019. Volgend seizoen (2019-2020) worden er zeker weer senioren toernooien georganiseerd. We hopen dan dat er weer zoveel Wallball kaatsers deelnemen aan het toernooi en we met elkaar met veel plezier en enthousiasme kaatsen!

Onderstaand de prijswinnaars:

Dames 35+:
1. Feikje van der Meer
2. Anneke Westra
3. Tineke Huizinga
4. Nynke Beimers
5. Henrica Scharringa

A poule:
1. Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
2. Kees van der Schoot en Mark Minnesma
3. Pieter Jan Leijenaar en Karel Monfils

B poule Winnaarsronde:
1. Nelie Steenstra en Hendrik Kootstra
2. Jurrit Osinga en Justin Krottje
3.  Wilke van der Meulen en Marten Jansen / Fiera de Vries en Corry Kroondijk

B poule Verliezersronde:
1. Marten Leijenaar en Siebren Leijenaar
2. Alwin Boschma en Zeya Korel
3. Hans Boschma en Teake van der Walt /Jessie Rekker en Rixt Fokkema

Terug naar overzicht