Zondag 23 januari konden we met de nieuwe corona-maatregelen gelukkig weer een Wallball toernooi voor de jeugd organiseren. Met deze nieuwe maatregelen mochten alleen kaatsers van Score deelnemen en was nog geen publiek in de sporthal toegestaan.

De muurkaatswedstrijden worden dit seizoen mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren:

Hoofdsponsor, Langeberg Schoonmaakorganisatie en daarnaast:
–  A House of Happiness, Leeuwarden
–  BB Schilders, Dronrijp
–  Douma Installatietechniek, Menaldum
–  Frank Scheffer Techniek & Constructie, Ried
–  Joop Zandberg Fietsplezier, Grou
–  Koston Noord B.V., Zweins
–  Sporthuis A.P. van der Feer, Bolsward
–  Quarré Zorgservice, Franeker
–  WJ Reitsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Tzummarum
–  Van Mossel Autolease, Leeuwarden

Het volgende muurkaatstoernooi voor de jeugd is zondag 27 februari en we hopen dat iedereen hier dan weer aan kan deelnemen en ook publiek in de sporthal aanwezig mag zijn.

 Afgelopen zondag werd er gespeeld in de leeftijdscategorieën 11-, 13-, 15-, 17- en 19-. Er waren spannende onderlinge wedstrijden, er werd met veel enthousiasme gespeeld.

Onderstaand de prijswinnaars van 23 januari:


Categorie 11- A Jongens
1. Sigert Bouma
2. Roan van Swinden
3. Imre Kuipers
4. Jesse Moos
5. Mart Roersma

Categorie 11- B Jongens
1. Kyran Talsma
2. Wybe Bruining
3. Geert Andringa
4. Meinte Hoornstra
5. Sybren Strikwerda

Categorie 11- Meisjes
1. Anna Miedema
2. Nynke Visser
3. Marit Visser

Categorie 13- A Jongens
Winnaarsronde
1. Jort de Kroon en Lieuwe van der Kamp
2. Pieter Miedema en Bauke Jetze Kalsbeek
3. Jelke Veldhuis en Jesse Vrieswijk

Verliezersronde
1. Jurre Dijkstra en Sido Polet
2. Dennis Bida en Allart van der Meer

3. Kyanno van Swinden en Sigert Bouma

Categorie 13- B Jongens
1. Bowe Elings
2. Schelte Boonstra
3. Tsjeard Witteveen

Categorie 13- Meisjes
1. Lieke Triemstra
2. Ilse van der Galiën
3. Iris Verhoeven


Categorie 15- Jongens
Winnaarsronde
1. Jelvin Kaper en Jardo Sterkenburg
2. Jort de Kroon en Lieuwe van der Kamp
3. Brent Jesse van Beem en Sjoerd van der SchaarVerliezersronde
1. Jurre Dijkstra en Rudmer Faber
2. Daan Kooistra en Stijn Tolsma
3. Jelke Veldhuis en Jelte de Jong


Categorie 15- Meisjes
Winnaarsronde
1. Ilse Kooistra en Selma van der Wal
2. Marije Bokma en Nina Claire Wijning
3. Maud Hellinga en Linda van der Meer


Verliezersronde
1. Nathalie Andringa en Jellie Hiemstra
2. Maud Scheffer en Manouk Scharringa
3. Jildou Sterk en Indy van der Meer


Categorie 17- Jongens/Meisjes
Winnaarsronde
1. Sjouke Beimers en Jelmer Foppe Drijfhout
2. Senne Idsardi en Iris Veltman
3. Milan Krottje en Jorrit Faas


Verliezersronde
1. Noa Elzinga en Lisanne Scharringa
2. Jelvin Kaper en Jardo Sterkenburg
3. Maud Hellinga en Linda van der Meer


Categorie 19- Jongens
1. Jorn Lars van Beem en Steven Koster
2. Marten Leijenaar en Rick Minnesma
3. Jurrit Osinga en Rutger Kumbangsila

 

 

 

Terug naar overzicht