Zaterdag 6 november was er een Wallball toernooi voor de jeugd  in de sporthal in Menaldum. Er werd gespeeld in de leeftijdscategorieën 11-, 13-, 15-, 17- en 19-.  Er waren spannende wedstrijden en er werd vol enthousiasme gemuurkaatst.

Dit muurkaatsseizoen worden er weer meerdere Wallball wedstrijden voor de jeugd georganiseerd.

De wedstrijden worden mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren:

– BB Schilders, Dronrijp
– Douma Installatietechniek, Menaldum
– Frank Scheffer Techniek & Constructie, Ried
– Koston Noord B.V., Zweins
– Sporthuis A.P. van der Feer, Bolsward
– Quarré Zorgservice, Franeker
– WJ Reitsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Tzummarum
– Van Mossel Autolease, Leeuwarden

Het volgende muurkaatstoernooi voor de jeugd is zondag 19 december.

Onderstaand de prijswinnaars van 6 november:

Categorie 11- A Jongens
1 Roan van Swinden
2 Sigert Bouma
3 Andries Hettinga
4 Mart Roersma
5 Daniel van der Meulen

Categorie 11- B Jongens
1 Johan de Jong
2 Piet de Jong
3 Meinte Hoornstra
4 Sigert Strikwerda
5 Daan Wobbes

Categorie 11- Meisjes
1 Senne Bett Monsma
2 Iris Verhoeven
3 Aisha Mahmoud

Categorie 13- A Jongens
Winnaarsronde
1. Jesse Vrieswijk en Jelke Veldhuis
2. Kyano van Swinden en Laas van Dalfsen
3. Mark Reitsma en Sijtse Kloosterman

Verliezersronde
1. Dennis Bida en Allart van der Meer
2. Rudmer Faber en Harmen Faber

Categorie 13- B Jongens
1 Schelte Boonstra
2 Roelof Schuiling
3 Frank de Kroon

Categorie 13- A Meisjes
1 Britt Joustra
2 Jeldau Koopmans
3 Linda van der Meer

Categorie 13- B Meisjes
1 Lieke Triemstra
2 Rianne van der Walt
3 Anna Miedema

Categorie 15- Jongens
1 Jelvin Kaper en Jardo Sterkenburg
2 Sjoerd van der Schaar en Jorrit Palma
3 Daan Kooistra en Stijn Tolsma

Categorie 15- Meisjes
Winnaarsronde

1 Jeldau Koopmans en Britt Joustra
2 Noelle Hiddinga en Linda van der Meer

Verliezersronde
1 Anna Lotte van Beem en Rikst Grijpstra
2 Jellie Hiemstra en Nathalie Andringa

Categorie 17- Jongens
1 Sjouke Beimers en Jelmer Foppe Drijfhout
2 Brent Timmerman en Menno Johnson
3 Jelvin Kaper en Jardo Sterkenburg

Categorie 17- Meisjes
1. Senne Idsardi
2. Iris Veltman
3. Noa Elzinga
Ilse Marije van Beem

Categorie 19- Jongens
1. Jurrit Osinga en Mark Minnesma
2. Jurre Broekstra en Jeroen Haarsma
3. Jelger van der Meulen en Jelmer Miedema

Terug naar overzicht