Afgelopen weken zijn de NK’s gespeeld voor alle jeugdcategorieën en junioren.

In alle finales kaatsten kaatsers die bij Score trainen. Allemaal gefeliciteerd met jullie behaalde prijzen!

Onderstaand de prijswinnaars van de NK’s:

Pupillen Meisjes:

1e prijs: Dronrijp, Anna Lotte van Beem, Manouk Scharringa
2e prijs: Sint Annaparochie, Noëlle Hiddinga, Aisha Mahmoud
3e prijs: Stiens, Carlijn Terpstra, Albertien Hettinga, Idwer Vis

Pupillen Jongens:

1e prijs: Dronrijp, Thomas Zeinstra, Allard van der Meer, Ryan Wieggers
2e prijs: Achlum, Jelmer van Velzen, Melle Talsma, Harmen Faber
3e prijs: Huins, Sigert Bouma, Melle Talsma, Hilwert Kuiper
3e prijs: Makkum, Haye Tjeerdema, Sem Groen, Rick van der Weerdt

Schoolmeisjes:

1e prijs: Lollum Waaxens (Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldau Koopmans)
2e prijs: Dronrijp (Marrit Bruinsma, Manouk Scharrringa en Anna Lotte van Beem)
3e prijs:Bolsward (Minke Tjalsma, Tessa Westra, Fenna Cuperus)

Schooljongens:

1e prijs: Scharnegoutum (Frans Oosterbaan, Ruurd Oosterbaan, Thijs Lanting
2e prijs: Dronrijp(Dennis Bida, Brent Jesse van Beem, Jort de Kroon)
3e prijs: Stiens (Pieter Miedema, Bouke Janse, Bauke Jetze Kalsbeek)
3e prijs: Raerd (Silvan Verhoef, Jelke Veldhuis, Daan Kooistra)

Meisjes:

1e prijs: Dronrijp (Iris Veltman, Lisanne Scharringa, Senne Idsardi)
2e prijs: Makkum (Ilse Zwaagstra, Riki Koops, Lieke van Loon)
3e prijs: Bolsward (Inge Blanke, Rixt Blanke, Noa Elzinga)

Jongens:

1e prijs: Dronrijp (Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi, Rick Minnesma)
2e prijs: Spannum (Fedde Hansma, Niels de Boer, Stijn Vincken)
3e prijs: Beetgum (Thom Dijkstra, Sjouke Beimers, Leon Wijning)
4e prijs: Grou (Stef van Steen, Tjerk Kamsma, Jan Yntema)

Junioren:
1e prijs: Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
2e prijs:
Christiaan Stremler, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar
3e prijs: Gerard de Vries, Paul Dijkstra, Leon Wijning

Jong Famme

1e prijs: Easterein (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk, Jeska Terpstra)
2e prijs:
Goeinga ( Moniek Lootsma, Afke Marij van der Goot, Iris Oosterbaan)
3e prijs:
Groningen Fiera de Vries, Lobke Vlasbloem)

Terug naar overzicht