Afgelopen zaterdag vonden de NK wedstrijden plaats voor Jongens en Meisjes.
De Jongens kaatsten in Warga en de Meisjes in Makkum.

De finale bij de Jongens ging tussen Berlikum en Anjum met als winnaar Berlikum. Bij Berlikum kaatst opslager Allard van Wigcheren bij Stichting Score. Het volledige partuur van Anjum traint bij Score: Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree. Daarnaast won Exmorra met Jelmer Dijkstra van Score de derde prijs.

Bij de meisjes ging de finale tussen Makkum en Sexbierum-Pietersbierum waarbij Makkum de winst pakte. Voor Sexbierum-Pietersbierum kaatst Fiera de Vries bij Score. De derde prijs ging naar Winsum waarbij de kaatsters Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma bij Stichting Score trainen.

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat!!

Uitslag NK Jongens
1. Berlikum
2. Anjum
3. Exmorra
3. Menaldum

Uitslag NK Meisjes
1. Makkum
2. Sexbierum-Pietersbierum
3. Winsum

Terug naar overzicht