Score heeft het kaatsseizoen 2021 afgesloten met slotwedstrijden voor de jeugd in Franeker en Menaldum.

Donderdag 26  augustus was de slotwedstrijd voor welpenmeisjes, pupillenmeisjes en schoolmeisjes. Vrijdag 27 augustus vond de slotwedstrijd voor welpenjongens en pupillenjongens plaats en maandag 30 augustus was de slotwedstrijd voor de schooljongens/schoolmeisjes en jongens/meisjes.

Iedere kaatser speelde drie wedstrijden. Er werd op tijd gespeeld en elke wedstrijd kaatste je met een ander. Er werd gekaatst met een luchtbal en er was een individueel klassement. Met veel plezier is er met elkaar gekaatst en was het een mooie afsluiting van het kaatsseizoen.

Score kijkt terug op een mooi kaatsseizoen waar de kaatsers met veel inzet en enthousiasme hebben getraind. Er zijn door de kaatsers van Score veel prijzen gewonnen maar het belangrijkste is en blijft dat de kaatsers plezier beleven aan de kaatssport!!

De trainers van Score hebben aan iedereen met veel plezier training gegeven. We hopen iedereen volgend jaar weer bij de trainingen terug te zien!!

Onderstaand de prijswinnaars van de slotwedstrijden:

Welpen/pupillenmeisjes
1. Elma Boonstra
2. Rianne van der Walt
3. Brecht van Wijngaarden

Pupillenmeisjes/schoolmeisjes
1. Maud Hellinga
2. Manouk Scharringa
3. Marrit Bruinsma

Welpenjongens
1. Imro van der Meer
2. Finn Schreuder
3. Roy Reuvers

Welpenjongens
1. Sigert Bouma
2. Watze Anne Postma
3. Brent Niehof

Pupillenjongens
1. Roan Luimstra
2. Harmen Faber
3. Pieter Hoogland

Pupillenjongens
1. Pieter Miedema
2. Bauke Jetze Kalsbeek
3. Bauke Janse
3. Jelmar de Vries

Schoolmeisjes/Meisjes
1. Lieke van Loon
2. Senne Idsardi
3. Gerbrich Koster
4. Elske van Straaten
5. Ilse Kooistra
6. Gonnie Schilstra

Schooljongens
1. Jelvin Kaper
2. Eelco Meijer
3. Luuk Zwaagstra
4. Hidde Jorritsma
5. Brent Jesse van Beem
6. Jorrit Buwalda

Jongens
1. Jorrit Nanninga
2. Jelmer Miedema
3. Klaas Gerrit Meulenaar
4. Johannes Bouma
5. Redmer Cnossen
6. Jente Schraa

Terug naar overzicht