Score heeft het kaatsseizoen 2021 op woensdag 1 september in Morra afgesloten met een ouder-kind kaatspartij.

Aan deze wedstrijd deden 36 parturen mee; kaatsers speelden met hun vader/moeder of broer/zus of neef/nicht of buurman/buurvrouw etc.
Er werd door iedereen drie keer gekaatst op tijd en gespeeld met een luchtbal.
De groep was verdeeld in drie poules. Met heel veel plezier en sportiviteit werd er gekaatst en was dit een prachtige afsluiting van een mooi kaatsseizoen!

De trainers van Score hebben aan iedereen met veel plezier training gegeven. We hopen iedereen volgend jaar weer bij de trainingen terug te zien!!

 

 

Onderstaand de prijswinnaars van de Ouder/Kind partij:

Groep 1
1. Hester Torensma en Jelmer Torensma
2. Kees Sonnema en Sjoerd Sonnema
3. Thymen Damstra en Pieter Ele Kuitert

Groep 2
1. Marije de Haan en Foppe de Haan
2. Esger Ozenga en Jan Jacob
3. Anne Lynn Keegstra en Louis Keegstra

Groep 3
1. Marrit de Jong en Meindert
2. Michelle Sijtsma en Gert Jan Sijtsma
3. Mathijs Dijkstra en Gerrit Dijkstra
4. Pieter Meindersma en Hillebrand Tanja
5. Niek Dijkstra en Wessel Dijkstra

Terug naar overzicht