Vrijdag 7 september en zondag 16 september vonden de slotwedstrijden voor de jeugdkaatsers plaats in Dronrijp en Stiens.

Er werden drie wedstrijden op tijd gespeeld en elke wedstrijd kaatste je met een ander. Er was een individueel klassement.

Vrijdag kaatste de jongste jeugd in Dronrijp. Er waren prijzen te winnen in twee groepen.
1e prijs Dirk Gerrit Bakker
2e prijs Nathalie Andringa
3e prijs Allart van der Meer

1e prijs Dennis Bida
2e prijs Mark Reitsma
3e prijs Maud Hellinga

Zondag was de afsluiting in Stiens.  Er werd gekaatst in verschillende poules. De prijswinnaars waren:

Welpen/pupillen
1e prijs Stijn Scheffer
2e prijs Peter Boersma
3e prijs Jelvin Kaper
4e prijs Enrico Post
5e prijs Lieuwe van der Kamp

Schooljeugd / Jongens
1e prijs Rick Minnesma
2e prijs Justin Krottje
3e prijs Thom Dijkstra

Met de slotwedstrijden is het kaatsseizoen helaas al weer voorbij. Score kijkt terug op een mooi seizoen waar de kaatsers met veel inzet en enthousiasme hebben getraind. Er zijn door de kaatsers veel prijzen gewonnen maar het belangrijkste is en blijft dat de kaatsers plezier beleven aan de sport!

De trainers hebben met veel plezier aan iedereen training gegeven en hopen iedereen volgend seizoen weer te zien.

Terug naar overzicht