Vrijdag 8 september en zondag 10 september vonden de slotwedstrijden voor de jeugdkaatsers plaats in Dronrijp en Stiens. Er werden drie wedstrijden op tijd gespeeld en elke wedstrijd kaatste je met een ander. Er was een individueel klassement.

Vrijdag kaatste de jongste jeugd in Dronrijp. Het was helaas een regenachtige middag maar iedereen kaatste met veel plezier. Er waren prijzen te winnen in twee groepen.
1e  prijs Jort de Kroon en Lisanne Scharringa
2e  prijs Linda van der Meer en Femke Alberda
3e  prijs Dennis Bida en Maud Hellinga

Zondag was het gelukkig droog in Stiens en scheen zelfs zo nu en dan de zon. Er werd gekaatst in verschillende poules. De prijswinnaars waren:

Welpen/pupillen
1e prijs Jeroen Schinkel
2e prijs Peder Dijkstra
3e prijs Jaimy Koel

Schoolmeisjes
1e prijs Gerde Lycklama an Nijholt
2e prijs Senne Idsardi
3e prijs Famke Zijlstra

Schooljongens
1e prijs Rink Rudmer Sterk
2e prijs Rutger Kumbangsila
3e prijs Sil van der Geest

Jongens / Meisjes
1e prijs Matthijs Beuckens
2e prijs Hessel Postma

Met de slotwedstrijden is het kaatsseizoen helaas al weer voorbij. Score kijkt terug op een mooi seizoen waar de kaatsers met veel inzet en enthousiasme hebben getraind. Er zijn door de kaatsers veel prijzen gewonnen maar het belangrijkste is en blijft dat de kaatsers plezier beleven aan de sport!

De trainers hebben met veel plezier aan iedereen training gegeven en hopen iedereen volgend seizoen weer te zien.

Terug naar overzicht