Zaterdag 17 februari was al weer het laatste Score Wallball Jeugd toernooi van dit seizoen in de sporthal in Menaldum.

Veel kaatsers hebben aan dit toernooi deelgenomen. Er werd gespeeld in de categorieën 11-, 13- en 15-/17-.

De prijzen voor dit Wallball toernooi werden aangeboden door Leffring & de Wilde te Menaldum.

Onderstaand de prijswinnaars in de verschillende categorieën

11- A Meisjes
1. Elske van Straten en Marije Bokma
2.  Maud Hellinga en Linda van der Meer
3. Jeanette Kramer en Marrit Bruinsma

11- A Jongens winnaarsronde:
1. Iwan Hiddinga en Jaimy Koel
2. Brent Jesse van Beem en Jorrit Palma
3. Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma / Stijn de Haas en Jelle Rense Lei

11- A Jongens verliezersronde:
1. Simon Benders en Jelte de Jong
2. Milan Krottje en Martin Tjepkema
3. Rick Peperkamp en Jorn de Vries   / Stefan Bida en Stijn Tolsma

11- B Jongens / Meisjes:
1. Allart van der Meer
2. Silke Hofstra
3. Frank de Kroon
4. Jildou Sterk
5. Nathalie Andringa

13- Meisjes winnaarsronde:
1. Gerde Lycklama a Nijholt en Foke Jil Bakker
2. Lisanne Scharringa en Noa Elzinga
3. Senne Idsardi en Iris Veltman

13- Meisjes verliezersronde:
1. Elske van Straten en Marscha Boersma
2. Yannah Palma en Gerbrich Koster
3. Ilse Kooistra en Sanne van Vilsteren

13- Jongens winnaarsronde:
1. Bjorn Idsardi en Sjouke Beimers
2. Jorrit Nanninga en Leon Wijning
3. Marten Leijenaar en Edgar van Wigcheren

13- Jongens verliezersronde:
1. Rink Rudmer Sterk en Pieter den Breejen
2. Daniël Meesters en Thom Dijkstra
3. Edwin de Vries en Durk Bootsma

15- / 17- Jongens / Meisjes A:
1. Pieter Jan Leijenaar en Mark Minnesma
2. Wilke van der Meulen en Marten Jansen
3. Corrie Kroondijk en Fiera de Vries

15- / 17- Jongens / Meisjes winnaarsronde  B:
1. Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma
2. Justin Krottje en Jurrit Osinga
3. Marten Lejjenaar en Edgar van Wigcheren

15-/17- Jongens / Meisjes verliezersronde B:
1. Gerde Lycklama a Nijholt en Foke Jil Bakker
2. Bjorn Idsardi en Oniek Huizinga
3. Ynola Lommerse en Jiska Herrema

Terug naar overzicht