Woensdag 10 augustus werd de belangrijkste kaatspartij voor jongens, de Freule, gekaatst in Wommels. De klassieker voor jongenskaatsers kende vooraf geen uitgesproken favoriet. Het was een open strijd met meerdere kanshebbers.

De finale ging uiteindelijk tussen Morra en Raerd. De finale werd door Morra gewonnen met 5-3 en 6-4

Het was de eerste keer dat Morra de Freule wist te winnen met als coach Tamme Visser (trainer Score). Vier jaar geleden won Anjum de Freule eveneens met Tamme Visser als coach. In de Dongeradeel wordt door de jeugd veel gekaatst en het winnen van de Freule is een extra stimulans om te gaan kaatsen.

Uitslag Freule:

1 Morra (Folkert Jelmer Visser, Douwe Dijkstra en Johan Sipma)
2 Raerd (Jens Kooistra, Jelmer Foppe Drijfhout en Sijbrand Veldhuis)
3 Franeker (Elmer Feenstra, Jan-Tymen Eisma en Jelmer Uithof)
4 Arum (Jildert Wijbenga, Pieter den Breejen en Rinnert Tolsma)
5 Dronrijp (Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi en Brent Timmerman)

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd!!!

Terug naar overzicht