Zaterdag 3 juli werd het NK voor de pupillen gekaatst. De pupillen meisjes kaatsten in Berlikum en de pupillen jongens in Arum.

Veel kaatsers die bij Score trainen deden vandaag mee aan de NK’s en wisten een prijs te winnen.  Er werd door de jeugd prachtig gekaatst en er waren veel spannende wedstrijden.

Bij de meisjes kaatsten Lollum-Waaxens en Witmarsum tegen elkaar in de finale. Het was een mooie wedstrijd met een 5-3 winst voor Lollum-Waaxens met Britt Joustra en Jeldau Koopmans.  Voor Witmarsum kaatsten Elske Kroondijk, Froukje Westgeest en Aniek Koopmans.

Achlum en Scharnegoutum stonden bij de pupillen jongens in de finale. Ook hier werd spannend gekaatst en ging uiteindelijk met 5-4 de winst naar Achlum met Harmen Faber, Rudmer Faber en Melle Talsma.

Voor Scharnegoutum kaatsten de broers Frans en Ruurd Oosterbaan.

Uitslag NK pupillen meisjes:
1. Lollum-Waaxens (Britt Joustra, Jeldau Koopmans)
2. Witmarsum (Elske Kroondijk, Froukje Westgeest en Aniek Koopmans)
3. Sint Annaparochie (Aisha Mahmoud, Lisan Kaper, Noëlle Hiddinga)

Uitslag NK pupillen jongens:
1. Achlum (Harmen Faber, Rudmer Faber en Melle Talsma)
2. Scharnegoutum (Frans Oosterbaan en Ruurd Oosterbaan)
3. Witmarsum (Jan Willem Koopal, Tim Hofstra en Niels Stoker)
3. Folsgare (Allon Elzinga, Laas van Dalfsen en Lieuwe van der Kamp)

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!

 

Terug naar overzicht