Afgelopen weekenden is het NK voor Meisjes en Jongens gekaatst.
Veel kaatsers van Score hebben meegedaan aan de NK’s en een prijs gewonnen.

Zaterdag 17 juli was het NK voor Jongens in Beetgum.
Er waren mooie en spannende wedstrijden. De finale ging tussen Dronrijp en Bolsward.
De finale was helaas snel afgelopen omdat Jorrit Nanninga en Rick Minnesma uitvielen met een blessure.

Uitslag NK Jongens:
1. Bolsward (Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen)
2. Dronrijp (Jorrit Nanninga, Rutger Kumbangsila en Rick Minnesma)
3. Morra (Marco Wouda, Jacob Klaas Dijkstra, Johan Sipma)

Het NK Meisjes was zaterdag 24 juli in Pingjum.
De topparturen kwamen elkaar op de lijst al vrij snel tegen zodat vanaf het begin van de dag het publiek al van prachtige kaatswedstrijden kon genieten. Net als bij de NK Jongens liep ook hier de finale anders door het uitvallen van Ilse Zwaagstra van Makkum. De finale ging tussen Makkum en Workum en wist uiteindelijk Makkum toch te winnen.

Uitslag NK Meisjes:
1. Makkum (Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink)
2. Workum (Gerde Lycklama a Nijeholt,
3. Goënga (Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan)

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!

Terug naar overzicht