Zaterdag 1 juli werd het NK voor schooljongens gekaatst in Winsum. De finale ging tussen Dronrijp en Berlikum en wist Dronrijp te winnen. Alle drie kaatsers van Dronrijp trainen bij Stichting Score. Bij de tweede prijswinnaar Berlikum kaatst Rink Rudmer Sterk bij Score.

Het NK voor schoolmeisjes was eveneens zaterdag 1 juli en werd gekaatst in Niawier. De favoriet Makkum wist dit te winnen van Jirnsum met Foke Jil Bakker in het partuur.

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Uitslag NK Schooljongens
1. Dronrijp
2. Berlikum
3. Gaast-Ferwoude
3. Baard

Uitslag NK Schoolmeisjes
1. Makkum
2. Jirnsum
3. Sexbierum-Pietersbierum
3. Berlikum

Terug naar overzicht