Het Wallball seizoen is in oktober gestart maar is tot nu toe een ander seizoen dan voorgaande jaren. In verband met het coronavirus zijn er beperkende regels door het RIVM ingesteld. Jeugd tot achttien jaar mag vrij trainen en jeugd boven de achttien jaar mag in teamverband met vier personen trainen en moet hierbij de anderhalve meter regel in acht nemen. We kunnen gelukkig aan alle muurkaatsers van Score training geven en sommige trainingen worden dus in aangepaste vorm gegeven.

Toernooien mogen alleen voor de jeugd worden georganiseerd en ook alleen binnen de eigen kaatsschool. Tijden de wedstrijden is publiek niet toegestaan en mogen er niet meer dan dertig personen in de sporthal aanwezig zijn.

In november hebben we voor de jeugd interne Wallball wedstrijden kunnen organiseren. De verschillende leeftijdscategorieën waren verdeeld over twee dagen zodat er niet meer dan dertig personen in de sporthal aanwezig waren.

De wedstrijden worden dit muurkaatsseizoen mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren:

– BB Schilders, Dronrijp
– DEM, Leeuwarden
– Douma Installatietechniek, Menaldum
– FBM, Franeker
– Frank Scheffer Techniek & Constructie, Ried
– Koston Noord B.V., Zweins
– Leffring & de Wilde Gordijnen, Menaldum
– Quarré Zorgservice, Franeker
– WJ Reitsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Tzummarum
– Van Mossel Autolease, Leeuwarden
– Joop Zandberg Rijwielen, Grou

De jeugd heeft zaterdag 7 november en zondag 15 november met heel veel plezier gespeeld. Er waren spannende wedstrijden en er werd vol enthousiasme gemuurkaatst. In de categorieën 11- / 13- en 15- speelde iedereen elke keer met een andere maat en er werd vijf keer gespeeld.
In de categorie 17- werd er met een vaste maat gespeeld.

In december (zaterdag 19 december en zondag 20 december) worden er door Score weer interne wedstrijden voor de jeugd georganiseerd. Normaal gesproken had er in december een internationaal jeugd Wallball toernooi (Junior Open) plaats zullen vinden maar dit kan door het coronavirus niet doorgaan. We hopen volgend jaar weer dit toernooi te kunnen organiseren.

Onderstaand de winnaars van de wedstrijden die op zaterdag 7 november en zondag 15 november zijn gespeeld

11- A Jongens
1e prijs: Pieter Hoogland
2e prijs: Tsjeard Witteveen
3e prijs: Jelte Bruinsma

11- B Jongens
1e prijs: Sander Vriesema
2e prijs: Finn Schreuder
3e prijs: Rinze Schukken

11- A Meisjes
1e prijs: Iris Verhoeven
2e prijs: Lotte Hoekstra
3e prijs: Manouk Scharringa

11- B Meisjes
1e prijs: Rixt Punter
2e prijs: Anouk Stelwagen
3e prijs: Indra van der Meer

13- Jongens:
1e prijs: Mark Reitsma
2e prijs: Sjoerd van der Schaar
3e prijs: Daan Kooistra

13- Meisjes:
1e prijs: Anna Lotte van Beem
2e prijs: Rianne Osinga
3e prijs: Sibrig Tigchelaar

15- Jongens:
1e prijs: Brent Timmerman
2e prijs: Jardo Sterkenburg
3e prijs: Arjen Bauke Hofstra

15- Meisjes:
1e prijs: Maud Hellinga
2e prijs: Ilse Marije van Beem
3e prijs: Lisanne Scharringa

17- Jongens/ Meisjes
1e prijs: Leon Wijning en Rink Sterk
2e prijs: Bjorn Idsardi en Stijn Vincken
3e prijs: Sjouke Beimers en Jelmer Foppe Drijfhout

17- Jongens A
1e prijs: Marten Leijenaar en Rick Minnesma
2e prijs: Justin Krottje en Alwin Boschma

 

 

 

Terug naar overzicht