Vrijdag 14 september is het kaatsseizoen in de Dongeradeel afgesloten met een Ouder Kind Partij.

Deze wedstrijd vond plaats op het sportcomplex in Anjum.

Er werd drie keer met een luchtbal op tijd gekaatst.

De prijswinnaars waren:

1e Johan Sipma en Jenny Sipma

2e Wybren de Jong en Bote de Jong

3e Niek Dijkstra en Gerrit Dijkstra

Met deze wedstrijd is het kaatsseizoen afgesloten. Score kijkt terug op een mooi seizoen. Er is met veel inzet en enthousiasme door iedereen getraind. De trainers hebben met veel plezier training gegeven en hopen iedereen volgend seizoen weer te mogen begroeten op de training.

  

Terug naar overzicht