Vrijdag 14 juli werd de Ouder Kind Partij gekaatst in Dronrijp.
Er deden in totaal 42 kaatsers met hun ouders mee. De kaatsers werden in drie categorieën ingedeeld (welpen / pupillen / en schooljeugd, Jongens-Meisjes).

Er werd met een zachte bal gespeeld en op tijd. In totaal kaatste iedereen drie wedstrijden.

Op onderstaande foto de prijswinnaars. Gefeliciteerd allemaal en tot volgend jaar!

Welpen:
1. Lotte Hoekstra en Anne Hoekstra
2. Brent Jesse van Beem en Jorn Lars van Beem
3. Lieuwe van der Kamp en Marco de Groot

Pupillen:
1. Lisanne Scharringa en Pieter Scharringa
2. Hessel Postma en Pieter Postma
3. Stijn Scheffer en Mark Minnesma

Schooljeugd / Jongens-Meisjes:
1. Anco Vroom en Lieuwe Vroom
2. Justin Krottje en Rinse Sybesma
3. Alwin Boschma en Pieter van der Schoot

   

Terug naar overzicht