Veel kaatsers hebben zaterdag 8 februari deelgenomen aan het Senioren Wallball toernooi welke georganiseerd werd in de sporthal in Menaldum.

Er werd in drie categorie├źn gekaatst: A categorie, B categorie en categorie Dames 35+. In de A poule kaatste iedereen een keer tegen elkaar. In de B poule werd er na de poulewedstrijden verder gespeeld in de winnaars-of verliezersronde. De categorie Dames kaatsten vijf keer met een andere maat en hier was een individueel klassement.

De prijzen voor dit toernooi werden aangeboden door Pluimveehouderij Van der Meer uit Dronrijp

Na afloop van de wedstrijden werd er nog gezellig met elkaar nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Dit was het laatste senioren toernooi voor het Wallball seizoen 2019-2020.
Volgend seizoen worden er door Score Wallball weer toernooien georganiseerd. We hopen dat er dan weer veel kaatsers deelnemen aan de toernooien en er weer met veel plezier en enthousiasme wordt gespeeld.

Onderstaand de prijswinnaars:

Dames 35+:
1. Feikje van der Meer
2. Janke Bokma
3. Gea van der West
4. Minke Jansen
5. Tineke Huizinga

B categorie Winnaarsronde:
1. Steven Koster en Jurrit Osinga
2. Fiera de Vries en Corrie Kroondijk
3. Jasper Boomsma en Arjen Bouwe Hiddinga

B categorie Verliezersronde:
1. Harke Miedema en Foeke Dijkstra
2. Marco de Groot en Wierd Baarda
3. Siebe Tolsma en Teake van der Walt

A categorie:
1. Kees van der Schoot en Pieter Scharringa
2. Pieter Jan Leijenaar en Mark Minnesma
3. Tjisse Steenstra en Nelie Steentra

Terug naar overzicht