Zaterdag 31 juli is het NK voor de schooljongens gewonnen door Sint Annaparochie.
Deze wedstrijd werd gespeeld in Wommels. Veel kaatsers van Score hebben aan het NK deelgenomen.
De halve finale tussen Dronrijp en Sexbierum was een zeer spannende wedstrijd die op 5-5 en 4-6 werd gewonnen door Sexbierum.
De andere halve finale ging tussen Baard en Sint Annaparochie  en werd met 5-2 gewonnen door.
De finale ging tussen Sint Annaparochie en Sexbierum en werd door Sint Annaparochie met 5-4 gewonnen.

Uitslag NK Schooljongens:
1.  Sint Annaparochie (Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra)
2.  Sexbierum/Pietersbierum (Remco Post, Nick vd Walt, Stijn Scheffer)
3.  Dronrijp (Arjen Bauke Hofstra, Jardo Sterkenburg, Brent Jesse van Beem)
3.  Baard (Reiner Meulenaar, Tjitte Reitsma, Jesse Greidanus)

Alle kaatsers van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!

Terug naar overzicht