Komend weekend zaterdag 13 maart en zondag 14 maart start Score weer met de veldkaats trainingen voor alle jeugdkaatsers en junioren van Score die trainen in Dronrijp/Menaldum en Franeker.

Met de huidige coronamaatregelen mag er alleen training worden gegeven aan kaatsers tot 27 jaar. We hopen zo snel mogelijk weer aan iedereen training te mogen geven.

Donderdag 25 maart starten de trainingen in Morra.

In april starten we met de trainingen in Raerd, Exmorra en Hijum/Finkum.

De trainers van Score kijken uit naar de eerste training!

Met elkaar hopen we er een heel mooi kaatsseizoen van te maken!!

Terug naar overzicht