Start kaatsseizoen Score 2017

In januari zijn de trainingen van de topgroep kaatsers gestart in de sporthal in Menaldum. Vanaf maart wordt er op zondagochtend getraind op het veld in Dronrijp en in mei zijn de trainingen twee keer per week in Franeker (dinsdag- en donderdagavond). Er wordt dit jaar getraind tot en met de laatste KNKB wedstrijd dus tot medio september.

De jeugdkaatsers zijn in maart gestart in de sporthal in Menaldum. De maand april is er op zaterdagmiddag getraind in Tzummarum en vanaf mei zijn de trainingen weer op maandagavond. De allerjongste jeugd traint op vrijdagmiddag in Dronrijp.

De kaatsers in Dongeradeel zijn in maart direct begonnen met de trainingen op het kaatsveld in Morra. Eerst op vrijdagavond en vanaf mei op maandag- of dinsdagavond.

In Exmorra wordt er training gegeven op woensdagmiddag vanaf april tot en met juni.

Trainers van Score kijken er naar uit om aan de kaatsers training te mogen geven. Met elkaar maken we er een mooi en sportief kaatsseizoen van waar plezier in het kaatsen voorop staat!

     

Terug naar overzicht