Komende week starten we met de veldkaatstrainingen voor alle kaatsers van Score.
We moeten ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en de 1,5 meter afstand regel moet in acht worden genomen bij kaatsers vanaf 13 jaar.
Het sportprotocol van NOC*NSF is door de KNKB vertaald naar de kaatssport en is het uitgangspunt bij de trainingen van Score.

Het wordt een ander kaatsjaar dan verwacht maar met elkaar gaan we er mooie trainingen van maken. En wie weet worden er ook nog mooie wedstrijden gespeeld.

Er wordt door Score komend seizoen training gegeven in Franeker, Dronrijp, Raerd, Exmorra en Morra.

We wensen alle kaatsers en trainers heel veel plezier met de trainingen!!

Terug naar overzicht