De belangrijkste kaatspartij voor de Jongenskaatsers is de Freule en kon dit jaar weer worden georganiseerd op woensdag 11 augustus in Wommels.
Zowel de kaatsers als het publiek moesten een vaccinatiebewijs of negatief testresultaat kunnen laten zien. Het was prachtig om weer de Freule te kunnen kaatsen met veel publiek. Vorig jaar is de Freule gelukkig ook georganiseerd met een beperkt aantal toeschouwers.

Dit jaar stonden er bij de 119e  Freule 35 parturen op de lijst, waarvan veel kaatsers bij Score trainen.
Er werd de gehele mooi gekaatst; de halve finale tussen Bolsward en Tzum en de finale tussen Tzum en Jellum-Bears waren prachtige spannende wedstrijden voor het publiek. De halve finale tussen Bolsward en Tzum eindigde in een 5-5 en 6-6 met uiteindelijk Tzum als winnaar.
De finale werd door Tzum gewonnen met de stand 5-5 en 6-4 (Tzum had een achterstand weggewerkt van 1-4). Jellum Bears won net als vorig jaar een knappe tweede prijs waar ze trots op kunnen zijn.

De derde prijs was voor Bolsward en de vierde prijs voor Leeuwarden en Witmarsum.

Uitslag Freule:
1. Tzum (Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma)
2. Jellum Bears (Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema)
3. Bolsward (Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen)
4. Leeuwarden (Harmen Zuidema, Otte Algra en Rein Breuker)
Witmarsum (Jari Visser, Corin Baarda en Nick Visser)

Alle kaatsers gefeliciteerd met het behaalde succes!

Terug naar overzicht