Zaterdag 25 november werd het eerste jeugd Wallball toernooi van dit seizoen door Score georganiseerd in de sporthal in Menaldum.

Er werd dubbelspel gespeeld in de leeftijdscategorieën 11-,13-,15- en 17-/19-.
In de categorie 11- werd elke keer met een andere maat gespeeld (hier was een individueel klassement). Er waren spannende wedstrijden en er is door iedereen met vol enthousiasme gespeeld.

We willen de sponsoren voor dit toernooi weer bedanken: Langeberg Schoonmaakorganisatie, A.P. van der Feer Bolsward, Quarré Zorgservice, Koston Noord, Douma Installatie Techniek, Bouwbedrijf W.J. Reitsma, Zandberg Rijwielen en Frank Scheffer Techniek & Constructie.

Onderstaand de prijswinnaars:

Categorie 11-
1. Tymen Bults
2. Tymen Stenekes
3. Timo de Vries
4. Danny Heilig
4. Syan Bults
4. Jens Boorsma
5. Johannes Miedema
5. Ids Poliltiek
5. Meinte Hoornstra

 

Categorie 13-
Winnaarsronde
1. Sigert Bouma en Sybren van der Zwaag
2. Roan van Swinden en Frank de Kroon
3. Rinse Dijkstra en Sverre Andringa

Verliezersronde
1. Schelte Boonstra en Rimar Kaper
2. Silvester van der Molen en Abel Bonnema
3. Hilwert Kuiper en Melle Talsma

Meisjes:
1. Nynke Visser en Bente van der Woud
2. Marit Visser en Greta de Vries

Categorie 15-
Winnaarsronde
1. Kyano van Swinden en Rudmer Faber
2. Jort de Kroon en Lieuwe van der Kamp
3. Pieter Miedema en Bauke Jetze Kalsbeek

Verliezersronde
1. Jurre Dijkstra en Sijtse Kloosterman
2. Tseard Witteveen en Redmer van der Meulen
3. Britt Joustra en Jeldau Koopmans

Categorie 17-/19-
1. Brent Timmerman en Bjorn Idsardi
2. Jelvin Kaper en Luuk Zwaagstra

Terug naar overzicht