Zaterdag 27 november organiseerde Score een Wallball toernooi voor senioren in de sporthal in Menaldum.

De prijzen voor dit toernooi werden aangeboden door Pluimveehouderij Van der Meer uit Dronrijp.

Er werd in drie categorieën gekaatst: A categorie, B categorie en categorie Dames. In de A poule kaatste iedereen een keer tegen elkaar. In de B poule werd er na de poulewedstrijden verder gespeeld in de winnaars-of verliezersronde. De categorie Dames kaatsten vijf keer met een andere maat en hier was een individueel klassement.

Er is door iedereen met veel plezier en enthousiasme gespeeld. Zaterdag 12 februari 2022 organiseert Score weer een senioren Wallball toernooi.

Onderstaand de prijswinnaars:

Dames:
1. Jolanda Idsardi
2. Boudie Bierma
3. Feikje Scharringa
4. Mintje Meintema
5. Janke Bokma

B categorie Winnaarsronde:
1. Steven Koster en Hessel Postma
2. Karel Monfils en Pieter Scharringa
3. Wilke van der Meulen en Marten Jansen

B categorie Verliezersronde:
1. Sybren Poelsma en Marten Leijenaar
2. Jelger van der Meulen en Jelmer Miedema
3. Corrie Kroondijk en Lisanne Scharringa

A categorie:
1. Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
2. Jurrit Osinga en Mark Minnesma
3. Pieter Jan Leijenaar en Rick Minnesma

 

Terug naar overzicht