Wallballseizoen 2016-2017

In februari zijn de laatste Wallball trainingen van het seizoen 2016- 2017 geweest. Afgelopen seizoen is er aan meer dan tweehonderd kaatsers Wallball training gegeven in Franeker, Menaldum en Holwerd. Veel kaatsers hebben ook meegedaan aan de Wallball toernooien die iedere maand door Score werden georganiseerd en vooral het Score Wallball Langeberg Junior Open 2016 was een groot succes.

Het Wallball Langeberg Junior Open 2017 vindt volgend seizoen plaats op zaterdag 16 en zondag 17 december. Reserveer deze data vast in je agenda!

De trainers kijken terug op een zeer geslaagd en succesvol seizoen en hopen iedereen volgend seizoen (oktober 2017 tot en met februari 2018) weer te mogen begroeten.

Als je Wallball training wilt volgen kun je je opgeven door een mail te sturen naar: info@stichtingscore.nl. Meer informatie kun je vinden onder het kopje muurkaatsen.

 

Terug naar overzicht