Zaterdag 3 augustus vond de Ald Meierspartij plaats. Dit is de belangrijkste partij voor Meisjes.

Deze partij is gewonnen door Workum met als kaatsers Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama á Nijeholt.


FOTO: LIEUWE BOSCH

De tweede prijs ging naar Sexbierum-Pietersbierum. Hiervoor kaatsen Fiera de Vries, Sigrid Post, en Judith Zuidema

De derde prijs was voor Bolsward met Lisanne Leijenaar, Rixt Blanke en Jessie Rekker

Alle kaatsers gefeliciteerd met deze mooie prijs!!

Terug naar overzicht