Kaatsers ontvangen gepersonaliseerde kaatsbal

Met de sponsoractie van Score in december hebben een aantal kaatsers een kaatsbal gewonnen. Iedereen die vijf of meer kerstbroden…...

lees meer
Kaatsseizoen 2021 in Morra afgesloten met ouder-kind kaatspartij

Score heeft het kaatsseizoen 2021 op woensdag 1 september in Morra afgesloten met een ouder-kind kaatspartij. Aan deze wedstrijd deden…...

lees meer
Kaatsseizoen 2021 afgesloten met slotwedstrijden

Score heeft het kaatsseizoen 2021 afgesloten met slotwedstrijden voor de jeugd in Franeker en Menaldum. Donderdag 26  augustus was de…...

lees meer
Tzum wint Freule

De belangrijkste kaatspartij voor de Jongenskaatsers is de Freule en kon dit jaar weer worden georganiseerd op woensdag 11 augustus…...

lees meer
Bolsward wint de Ald-Meiers Partij

Zaterdag 7 augustus werd de belangrijkste wedstrijd voor de meisjes gekaatst: de Ald-Meiers in Hitzum. Er stonden vijftien parturen op…...

lees meer
Sint Annaparochie wint NK Schooljongens

Zaterdag 31 juli is het NK voor de schooljongens gewonnen door Sint Annaparochie. Deze wedstrijd werd gespeeld in Wommels. Veel…...

lees meer
Aanmelden kaatstrainingen Score 2022

Vind je kaatsen leuk en wil je graag naast training bij je eigen vereniging ook nog trainen bij een kaatsschool,…...

lees meer
NK ’s voor Makkum en Bolsward

Afgelopen weekenden is het NK voor Meisjes en Jongens gekaatst. Veel kaatsers van Score hebben meegedaan aan de NK’s en…...

lees meer